news/200327115546بیمه-عمروسرمایه گذاری-شرکت بیمه آرمان-آرمان زندگی-10مزیت بیمه عمر.png

1399/01/08     10مزیت حیاتی بیمه عمروسرمایه گذاری|طرح بیمه آرمان زندگی|شرکت بیمه آرمان

10 مزیت خارق العاده تهیه و داشتن بیمه زندگی برای تمام اقشار


طرح آرمان زندگی شرکت بیمه آرمان


بیمه های عمر و سرمایه گذاریامروزه میتوان گفت که تقریبا تمام مردم با نام بیمه های عمر و زندگی آشنایی دارند و حداقل یکبار اطلاعاتی حتی مختصر را به طرق مختلف در این زمینه شنیده یا با تحقیق و جستجو در رسانه هایی همانند اینترنت بدست آورده اند
و میتوان گفت که اکثر غریب به اتفاق این افراد از اهمیت آن برای خویش آگاهی بدست آورده اند
اما چرا برخی را که میتوان در اینجا گفت بیش از 90درصد هنوز دست به تهیه این بیمه نامه نزده اند، چیست ؟ بررسی میکنیم
از نظر من عدم درک کامل نسبت به هر محصول یا خدمت و مطمئنا دریافت نکردن اطلاعات از منبع مورد اعتماد میتواند در این به تاخیر انداختن تاثیر به سزائی بگذارد

***مثال اینکه من میدانم نوشیدن 8 الی 10 لیوان آب در روز برای سلامتی لازم و مفید است ، اما چون هنوز دچار اختلال جسمی نشده ام و در سلامت به سر میبرم این نکته پر از دوراندیشی و پر اهمیت را پشت گوش می اندازم

به متن موضوع خود درباره بررسی 10 مزیت مهم بیمه عمر و زندگی بر میگردیدم

1_پس انداز هدفمند بلند مدت:


همه اندوخته نقدی یا غیر نقدی کم یا زیادی داریم، اما بپذیریم که با برنامه ریزی خاصی آنرا در حساب نخوابانیده ایم و برنامه خیلی خاصی برایش نداریم و با هر اتفاقی احتمال خرج شدن و بعضا از بین رفتن آن وجود دارد
اما با تهیه بیمه زندگی شما مبلغی را هدفمند برای آینده ای مشخص به کناری میگذارید و انتظاری تضمین شده دارید

2_روش پرداخت اختیاری حق بیمه:


در عموم امور مالی متعهدیم که ماهانه برای پرداخت اقساط تسهیلات یا حق بیمه اجتماعی به بانک مراجعه یا از طرق مقتضی واریز ها را انجام بدهیم، اما شما در بیمه نامه های زندگی میتوانید که حق بیمه را با روش پرداختی که به زمان و کسب و کار شما لطمه ای وارد نمیکند تعیین بفرمایید و پرداخت کنید
سالانه (1قسط) | شش ماه (2قسط) | چهار ماهه (3قسط) |سه ماهه (4قسط) | دو ماهه (6قسط)
یکجا (1قسط برای کل مدت قرارداد بیمه نامه) به طور مثال شما مدنظر دارید تا سالانه 50.000.000 ريال بابت حق بیمه عمر و زندگی خویش واریز بفرمایید و 20 سال قرارداد بسته اید، مایلید که تمام مبلغ این مدت قرارداد خود را که جمعا 1.000.000.000 ريال میباشد را در همان ابتدای قرارداد واریز بفرمایید و بعد از دوره اتمام بیمه نامه از مزایای مالی بیمه نامه خویش بهره مند بشوید

3_مدت قرارداد اختیاری:


شما میتوانید بسته به مشاوره ای که دریافت میکنید و شرایطی که مدنظر خودتان دارید مدت قرارداد را انتخاب بفرمایید
30 سال| 20 سال | کمتر یا بیشتر | و بطور قرارداد باز ( تا 70 سالگی بیمه شده)
این یکی دیگر از میت های ارزنده بیمه نامه عمر و زندگی است که شما خودتان مشخص میکنید چند سال حق بیمه بپردازید

4_مبلغ حق بیمه اختیاری:


مزیت خارق العاده ای دیگر
شما بسته به توان مالی و صلاحدید شخصی مشخص میفرمایید که چه میزان حق بیمه در سال پرداخت کنید
6.000.000 ريال که حق بیمه پایه این بیمه نامه است یا 1.000.000.000 ريال سقف پرداختی سالانه مجاز این قرارداد بیمه ای است
در زمان تعیین مبلغ شما مختارید که انتخاب کنید که پرداختی شما برای مدت بیمه نامه به شکل ثابت و بدون افزایش باشد یا اینکه از ابتدا مشخص بفرمایید که همه ساله و بطور پلکانی افزایشی را داشته باشد
که افزایش از 5درصد الی 30 درصد برای انتخاب بیمه گذار آزاد میباشد

5_مبلغ اندوخته:


مزیت بعدی امکان سرمایه گذاری مازاد بر حق بیمه شما در حساب بیمه ای تان میباشد
در نظر بگیرید شما سالانه 50.000.000 ريال بر طبق قراردادی که بسته اید مایلید که واریزی حق بیمه داشته باشید ، و در این قسمت میتوانید جدای از حق بیمه که مطمئنا کسوراتی را بابت هزینه های بیمه گری دارد؛ مبلغی را بدون کسورات در حساب خود سپرده گذاری کنید و از منافع مالی و سرمایه گذاری حسابتان سود برید (که جلوتر درباش بیشتر میخونیم)

6_میزان و انواع سود:


شرکت بیمه در خدمت بیمه ای فوق الذکر مشتری را شریک تجاری خود پنداشته و 3 نوع سود متفاوت به بیمه نامه وی پرداخت میکند
a_سود تضمینی: که در صورت تحقق سود یا زیان، متعهد به پرداخت سهم تضمینی بیمه گذاران میباشد که به شرح ذیل میباشد
2 سال اول 16 درصد
2 سال دوم 13 درصد
از شروع سال 5 ام تا پایان مدت بیمه نامه 10 درصد
این سود تضمینی است و همانطور که در بالا گفتم شرکت بیمه در سال مال جاری منتهی به پرداخت چه سود کرده باشد و چه زیان ، باید این درصد هارا به حساب بیمه ای بیمه گذاران واریز کند
b_سود مشارکت: سودی است مازاد بر سود مشارکت واریزی هر سال که به تناسب 85 به 15 بین (بیمه گذار و شرکت بیمه) تقسیم میگردد
البته شرکت هایی از سود خود کاسته و 90 به 10 نیز واریز میکنند
و توضیح واضح تر اینکه در زمان حسابرسی سالانه شرکت های بیمه ، بعد از تعیین سود و زیان،و واریز درصد سودهای تضمینی / مازاد سود یک کاسه شده و به نسبت هایی که در بالا نوشته شد بین شرکت بیمه و بیمه گذاران تقسیم میگردد
c_سود مرکب :یعنی به سود های تضمینی و مشارکتی که به حساب بیمه گذاران بیمه نامه های عمر و زندگی واریز میشود نیز سود تعلق میگیرد

7_پوشش های بیمه ای ارزنده:


شما در زمان تهیه بیمه نامه های زندگی جدای از سرمایه گذاری، خدمات متنوع بیمه ای را نیز اختیار میکنید که در فراز و فرودهای زندگی میتواند حامی و عزیزان شما باشد
عنوانین پوشش ها به شرح ذیل میباشد
*سرمایه زندگی
*سرمایه حادثه
*نقص عضو
*ازکارافتادگی
*امراض خاص و پیوند اعضا
*هزینه پزشکی
خواهشمندم برای کسب اطلاعات تکمیلی ، با مراجعه حضوری و دریافت مشاوره متناسب با شغل و شرایط اختصاصی تان، برای تهیه بهترین طرح بیمه زندگی را با بهترین شرایط انتخاب بفرمایید

8_انعطاف پذیری و تغییرات :


همانطوری که تا این قسمت با بیمه زندگی آشنا شدید، باید متوجه شده باشید که این بیمه نامه فوق العاده منعطف است
اما نکته قابل توجه تر اینکه شما فقط در زمان تهیه از انعطاف این بیمه نامه بهرمند نمیشود و در ادامه و طی مدت بیمه نامه هم اختیاراتی به همان انعطاف در اختیار دارید
*شما میتوانید در پایان سال بیمه ای حق بیمه را کاهش یا افزایش دهید
*شما میتوانید درصد افزایش حق بیمه یا خدمات را کم یا زیاد کنید
*شما میتوانید مدت بیمه نامه خود را افزایش داده یا کاهش دهید
*شما میتوانید هر میزان مبلغی را بعنوان اندوخته به شکل ادواری به حساب خود اضافه کنید
*شما میتوانید ذینفعان بیمه نامه خود را تغییر دهید
*شما میتوانید پوشش های بیمه ایتان را حذف یا اضافه کنید
*شما میتوانید از حساب بیمه تان برداشت کنید
*شما میتوانید بعد از مدتی پرداخت و پربار شدن حساب تان بدون نیاز به ضامن از حساب تان وام دریافت کنید

9_پوشش سطح جهان:


این بیمه نامه در اقصی نقاط جهان حامی بیمه ای شما خواهد بود و اگر رخداد پیش بیاید بیمه گذار میتواند به سرعت مراتب را از سفارت به شرکت بیمه بیمه عمروزندگی خود ارسال و مراتب دریافت خسارت را طی کند
نکته اینکه 3 نقطه از کره زمین از محدودیت های پوشش این بیمه بیمه نامه است
*خط استوا
*قطبین
*مناطق جنگی

10_بازنشستگی اختصاصی|بازخریدی سنوات


قابل توجه که شما در این بیمه نامه میتوانید از مزیت بازنشستگی آن بعد از دوره اتمام بیمه نامه بهرمند بشود که حداقل ن نیز 10 سال میباشد که مورد توصیه من نیست
در پایان بیمه نامه بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه میتواند از شرکت بیمه متبوع اش درخواست کند تا به ایشان حقوق بازنشستگی مادام العمر از منبع منافع بیمه نامه اش تعلق بگیرد و یا اینکه بیمه نامه را بازخرید کرده و کل پرداختی ها بعلاوه سودهای 3گانه متعلق به آن را بعنوان سنئات بازخریدی از شرکت بیمه دریافت بنماید


مشاوره مالی و بیمه ای شما
روزبه عبادی نمین

امیدوارم که مطالب فوق برای شما در تصمیم گیری تهیه بیمه نامه زندگی مفید و موثر بوده باشد
09118039282
09030360676
01152286161

آمارگیر وبلاگ

بیمه آرمان، نمایندگی 977 روزبه عبادی نمین
آدرس: مازندران، چالوس، خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری ردائی، طبقه آخر، پلاک116
kai24.ebadi@gmail.com :ایمیل
تلفن ثابت: 01152286161 تلفن همراه: 09118039282
ساعات کاری: 8:30 الی 13:30 - 16:00الی 21:00
© 2019. نمایندگی 977 روزبه عبادی نمین طراحی-آرای کد