news/1905200819192019-05-20.jpg

1398/02/30     تغییر زندگی انسان بعد از تصادف
تغییر زندگی انسان بعد از #تصادف
تغییر زندگی انسان بعد از #تصادف

بیلبوردی جالب و خلاقانه در کشور پرتغال که سرنوشت سرعت غیرمجاز را به تصویر کشیده است .
حادثه خبر نمیکند
و باید اضافه کنم که
حادثه رحم نمیکند

خودمان و آینده مان را به دست باد نسپاریم که باد هر دم به طرفی می وزد

پایدار و شاد و سلامت باشید

هر روز به سلامتی بیاندیشید تا هروز ناسلامتی از شما فاصله بیشتری بگیرد

روزبه عبادی نمین
09118039282
01152286161
بیمه آرمان
www.aa724.ir