news/190425070710تعرفه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان سال 1398.png

1398/02/04     تعرفه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 1398
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

امروزه بیمه مسئولیت پزشکی ، پرستاری ، پیراپزشکی ، اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد.
نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک ، دندانپزشک و یا پرستار با آن روبروست.
چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد.
پزشکان به جهت مسئولیت خطیری که در مقابل جان و سلامت بیماران دارند، بسیار در معرض ریسک شکایت ناشی از تهدید سلامت از سوی بیماران هستند، چراکه با کوچکترین اشتباه، سلامت بیمار مورد تهدید قرار می گیرد.
به همین دلیل پزشکان از سوی ایشان مورد شکایت قرار می گیرند و پیگیری های قانونی در خصوص قصور پزشکان بسیار رایج است، لذا با توجه به هزینه های سنگین این حوزه، پزشکان جهت آرامش خاطر حرفه ای، می بایست نسبت به درخواست صدور بیمه مسئولیت پزشکی اقدام نمایند.پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.

با توجه به هزینه های گزاف این گونه ضرر و زیان ها که بر پزشکان تحمیل می گردد،
استفاده از بیمه مسئولیت پزشکان یکی از ضرورت های شغلی محسوب می شود.در راستای تامین بیمه نامه ای جامعه پزشکی کشور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان برای اولین در کشور ایران از سال ۱۳۶۵ وارائه و بنیانگذاری گردیده است.

این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه آرمان با توجه به کارشناسی های دقیق و بررسی ریسک های موجود این قشر از جامعه و نیازهای بیمه ای شان نرخ سال جدید را با اعمال 40درصد تخفیف ارائه نموده که برای تمام افراد این قشر قابل استفاده می باشد
شما از هر کجای ایران عزیزمان میتوانید برای تهیه و دریافت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با ما تماس بگیرید و آن را تهیه بفرمایید و از طریق پست بیمه نامه خود را دریافت کنید

جهت ارتباط با ما
09118039282
01152286161
kai24.ebadi@gmail.com
منتظرم شماییم